מדיניות ביטולים

ביטול העסקה בתוך 14 יום מיום ביצוע התשלום כרוך בדמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה, ועד 100 ש"ח (בתוספת מע"מ) ובתנאי שביטול העסקה יעשה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד תחילת הסמסטר/קורס/סדנה.

למען הסר ספק, לא ניתן לבטל את העסקה לאחר מועד תחילת הסמסטר/קורס/סדנה.

במידה ובמסגרת העסקה ניתנה הטבה, כגון קורס הכנה חינם או תקופת לימודים נוספת בחינם או בתוספת תשלום, לא ניתן לבטל את העסקה לאחר תחילת מועד הטבה זו.

לא ניתן להקפיא תקופת לימוד או לדחות תקופת לימוד לאחר שתקופת הלימוד אליה נרשמת החלה.

במידה ובמסגרת העסקה בוצע רישום ליותר מתקופת לימודים אחת,
 לא ניתן לבטל את העסקה או לקבל זיכוי חלקי לאחר מועד תחילת התקופה הראשונה.
לדוגמה: במידה והורה רשם את הילד שלו לשנה מראש (3 סמסטרים), לא ניתן לבטל את העסקה או לקבל החזר חלקי עבור הסמסטר השני והשלישי לאחר שהתחיל הסמסטר הראשון, גם אם ביקש לבטל טרם התחיל הסמסטר השני.
למען הסר ספקהמחיר ברישום לתקופת לימודים שעולה על תקופת לימודים אחת לרוב מגלם בתוכו הנחה משמעותית, ומוסכם על הצדדים שהעסקה תחשב כעסקה אחת שלא ניתן לבטלה לאחר מועד תחילת התקופה הראשונה.

לשון החוק לעניין עסקת מכר מרחוק (רישום באינטרנט או בטלפון):

לפי סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981, צרכן יכול לבטל רישום לקורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

WhatsApp Icon WhatsApp Icon