מדיניות ביטולים

ביטול העסקה בתוך 14 יום מיום ביצוע התשלום כרוך בדמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה, ועד 100 ש"ח (בתוספת מע"מ).

לאחר 14 יום, או עד מועד תחילת הסמסטר/קורס, לא ניתן לבטל את העסקה.

למען הסר ספק, במידה ובמסגרת העסקה ניתנה הטבה, כגון קורס הכנה חינם או תקופת לימודים נוספת בחינם, לא ניתן לבטל את העסקה לאחר תחילת מועד הטבה זו.

לא ניתן להקפיא תקופת לימוד או לדחות תקופת לימוד לאחר שתקופת הלימוד אליה נרשמת החלה.

לשון החוק לעניין עסקת מכר מרחוק (רישום באינטרנט או בטלפון):
לפי סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981, צרכן יכול לבטל רישום לקורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.